Palvelut

PUUNKORJUUPALVELUT

Päätoimialamme on koneellinen puunkorjuu; ensiharvennukset, harvennukset, päätehakkuut, erikoishakkuut ja hakkuutähteiden metsäkuljetus. Konekalustossamme on seitsemän hakkuukonetta ja yhdeksän ajokonetta, jotka voidaan varustella eri olosuhteisiin sopiviksi. Ammattitaitoinen henkilöstömme työskentelee pääasiassa yhdessä vuorossa.